หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
NEWS
อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล ท้องถิ่นพัฒนา
ประชาเป็นสุข”
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
  - ก่อสร้างสะพาน
  - ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
  - ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  - ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งและซ่อมแซมไฟรายทาง
  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปา
  - ปรับปรุงและขุดบ่อน้ำตื้น
  - ปรับปรุง ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่ง
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้
และคาราวานแก้จน
  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง
พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  แนวทางการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ/จังหวัด/อำเภอ
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาภาคบังคับ และระดับอุดมศึกษา
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนากร
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด - ปิดน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝาย ประตูเปิด - ปิดน้ำ
  - การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาการระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทรศัพท์ : 055-945-142 โทรสาร : 055-945-098  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  จำนวนผู้เข้าชม 2,758,572 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2564  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10