หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล ท้องถิ่นพัฒนา
ประชาเป็นสุข”
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
  - ก่อสร้างสะพาน
  - ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
  - ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  - ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งและซ่อมแซมไฟรายทาง
  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปา
  - ปรับปรุงและขุดบ่อน้ำตื้น
  - ปรับปรุง ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่ง
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้
และคาราวานแก้จน
  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง
พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  แนวทางการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ/จังหวัด/อำเภอ
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาภาคบังคับ และระดับอุดมศึกษา
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนากร
  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด - ปิดน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝาย ประตูเปิด - ปิดน้ำ
  - การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาการระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทรศัพท์ : 055-945-142 โทรสาร : 055-945-098  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,495,943 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2564  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10