หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.mueangkao.go.th/or... แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.mueangkao.go.th/bo... แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr... แสดงข้อมูงเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.mueangkao.go.th/pr... แสดงแผนการดำเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.mueangkao.go.th/co... แสดงข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ซึ่งประกอบด้วย
1. ที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
2. หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3. E - mail ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
4. แผนที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.mueangkao.go.th/pr... แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.mueangkao.go.th/ne... แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.mueangkao.go.th/ho... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ผ่านระบบ facebook messenger ใช้สัญญลักษณ์ messenger แสดงที่ขอบด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o9 Social Network https://www.mueangkao.go.th/ho... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่้่าที่สามรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยใช้ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.mueangkao.go.th/ne... https://www.mueangkao.go.th/pr... ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.mueangkao.go.th/pr...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.mueangkao.go.th/pr...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.mueangkao.go.th/pr...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.mueangkao.go.th/pr...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
o18 E-Service https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr... องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงดำเนินการเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีกล่าว
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.mueangkao.go.th/ne... https://www.mueangkao.go.th/eg...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.mueangkao.go.th/pr...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.mueangkao.go.th/pr...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr... ดำเนินการแล้ว
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.mueangkao.go.th/pr...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.mueangkao.go.th/co...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.mueangkao.go.th/pr... https://www.mueangkao.go.th/pr...
 
  (1)     2   
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร
065-154-5469
สายตรงปลัด
โทร
089-959-3078
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทรศัพท์ : 055-945-142 โทรสาร : 055-945-098  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,064,660 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2564  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10