หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
DUTY
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
 
     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติ อบต. การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานสารบรรณ
    งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
    งานบริหารงานบุคคล
    งานเลือกตั้ง
    งานตรวจสอบภายใน
    งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    งานการประชุม
    งานอำนวยการและประสานราชการ
    งานติดตามผลการปฏิบัติ
    งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    งานเลือกตั้ง
    งานข้อมูลการเลือกตั้ง
    งานชุมชนสัมพันธ์
    งานสนับสนุนและบริการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานรักษาความสงบเรียบร้อย
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานอำนวยการ
    งานช่วยเหลือฟื้นฟู
    งานกู้ภัย
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานนโยบายและแผนพัฒนา
    งานวิชาการ
    งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
    งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานกฎหมายและนิติกรรม
    งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    งานระเบียบการคลัง
    งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานสวัสดิการสังคม
    งานพัฒนาชุมชน
    งานจัดระเบียบชุมชน
    งานสังคมสงเคราะห์
    งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
  งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานส่งเสริมการเกษตร
    งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
     
 
 
DUTY
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
 
     
มีการะหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเกทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
  งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
    งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานการบัญชี
    งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
    งานงบการเงินและงบทดลอง
    งานงบแสดงฐานะ
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    งานพัฒนารายได้
    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    งานพัสดุ
    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
     
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทรศัพท์ : 055-945-142 โทรสาร : 055-945-098  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,284,082 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2564  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10