63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 36
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 623
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 51
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 84
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 90
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 94
รายงานทางด้านการเงิน 2558 267
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 214
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 222
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 224
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 247
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 207
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 408
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 403
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 416
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 412
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 429
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 411
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 410
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 383
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 370
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 398
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 383
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 408
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 468
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 462
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 472
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 463
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 466
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 465
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 639
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 654
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 673
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 715
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 618
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 637
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 628
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 602
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 614
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 576
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 576
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 582
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 578
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 709
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 578
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 615
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 582
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 566
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 570
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 736
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 650
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 625
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1301
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 635
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 668
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 627
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 592
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 614
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 643
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 595
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 606
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 601
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 631
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 851
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 658
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 573
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 604
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 592
งบแสดงฐานะการเงิน 662
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 222
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 624

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
386275
00256799
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
192
214
545
2229
256799
IP: 54.166.150.10
เาลา: 2017-10-17 15:04:07