63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือนกันยายน 2560 26
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 29
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 28
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 34
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 25
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 23
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 24
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 25
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 26
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 84
งบทดลองเดือน กรกฎาคม ปี 2560 20
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 658
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 103
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 139
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 151
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 123
รายงานทางด้านการเงิน 2558 294
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 229
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 237
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 248
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 266
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 224
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 433
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 418
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 434
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 436
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 453
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 427
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 427
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 400
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 385
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 423
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 399
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 425
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 489
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 478
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 487
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 484
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 490
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 480
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 654
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 677
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 695
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 743
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 633
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 661
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 643
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 617
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 629
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 590
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 592
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 605
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 593
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 724
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 602
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 645
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 614
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 581
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 594
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 751
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 665
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 640
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1322
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 650
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 683
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 643
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 609
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 630
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 666
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 610
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 627
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 623
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 648
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 880
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 675
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 588
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 620
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 608
งบแสดงฐานะการเงิน 679
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 238
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 644

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
407205
00269776
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
72
173
1341
2705
269776
IP: 23.22.136.56
เาลา: 2017-12-15 02:07:53