63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 12
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 605
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 15
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 50
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 50
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 86
รายงานทางด้านการเงิน 2558 261
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 209
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 217
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 212
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 242
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 201
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 396
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 399
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 412
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 403
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 416
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 406
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 406
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 378
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 365
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 386
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 379
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 403
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 458
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 458
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 468
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 451
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 454
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 460
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 634
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 643
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 660
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 697
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 613
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 624
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 624
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 595
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 608
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 571
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 572
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 571
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 572
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 704
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 567
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 594
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 563
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 561
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 557
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 731
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 645
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 621
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1291
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 631
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 663
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 623
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 588
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 610
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 630
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 590
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 594
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 589
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 626
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 835
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 646
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 568
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 599
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 588
งบแสดงฐานะการเงิน 658
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 218
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 612

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
374021
00249139
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
14
93
468
1639
249139
IP: 54.158.253.134
เาลา: 2017-08-19 04:47:30