63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 0
งบทดลอง เดือนมกราคม 2561 0
รายงานรับ-จ่าย เดือนมกราคม 2561 0
รายงานรับ-จ่ายเงินเดือนธันวาคม 2560 0
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 0
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 0
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560 0
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2560 0
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 507
งบทดลองเดือนกันยายน 2560 85
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 91
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 89
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 90
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 80
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 76
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 80
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 80
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 85
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 132
งบทดลองเดือน กรกฎาคม ปี 2560 59
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 695
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 157
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 193
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 206
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 137
รายงานทางด้านการเงิน 2558 311
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 244
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 251
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 270
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 280
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 239
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 460
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 432
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 448
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 460
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 477
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 442
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 440
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 415
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 398
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 449
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 412
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 439
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 513
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 493
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 500
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 511
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 493
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 668
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 700
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 720
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 778
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 646
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 685
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 656
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 631
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 643
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 603
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 605
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 627
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 606
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 737
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 627
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 678
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 645
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 595
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 618
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 764
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 682
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 653
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1344
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 663
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 697
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 657
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 622
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 646
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 690
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 623
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 648
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 643
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 660
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 911
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 692
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 599
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 631
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 614
งบแสดงฐานะการเงิน 684
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 244
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 660

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
443176
00289434
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
224
181
1255
4616
289434
IP: 54.156.86.61
เาลา: 2018-03-21 17:43:59