63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติคขนาดความจุ 120 ลิตร,ขนาดความจุ 200 ลิตร ฯ) 39
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่2/ 2560 88
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่นหมู่ที่5,15 96
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายวิเวกธรรม บ้านดอนบม หมู่ 7,13 90
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 68
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 69
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 138
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนวิเวกธรรม บ้านดอนบมหมู่ 7 ,13 105
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ 5,15 92
ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน 105
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด 41
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก 426
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 78
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและโครงการปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ 81
ตารางแสดงราคากลางรถบรรทุกข์ขยะแบบอัดท้ายขนาด 14 ลบ.ม. และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 71
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมุ่ 10 และปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ หมู่ 13 73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 166
ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดโคลน 168
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถดูดโคลน ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2559 259
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 274
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 371
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 399
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 455
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 403
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 359
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 343
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 379
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 299
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 343
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 440
แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2555 1162
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประมูลจ้าง 869
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 777
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 786

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
433927
00284194
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
76
371
76
5021
284194
IP: 54.227.17.101
เาลา: 2018-02-25 14:27:44