63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 10 โครงการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง,คสล. จำนวน 9 โครงการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 12 โครงการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านสะอาด, ดอนบม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก สถ.ศพด.๒

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ.สะอาด ม.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง รางระบายน้ำ 13 โครงการ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑๘ โครงการ


ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ


ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 โครงการ

 

  

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
443146
00289407
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
197
181
1228
4589
289407
IP: 54.156.86.61
เาลา: 2018-03-21 17:34:58